Informujemy, że w miesiącu październiku rozpoczną się roboty budowlane związane z przebudową układu komunikacyjnego „BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ ORAZ REMONT POBOCZA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1939K, UL. BRZEGI W RADZISZOWIE WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU PARK&RIDE RADZISZÓW CENTRUM”

Przedmiot Umowy podzielony jest na trzy etapy:

  • Etap I - obejmuje budowę ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze powiatowej nr 1939K, ul. Brzegi, w Radziszowie, wraz z niezbędną infrastrukturą;
  • Etap II - obejmuje remont pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 1939k, ul. Brzegi, w Radziszowie,
  • Etap III -obejmuje budowę parkingu Park&Ride Radziszów Centrum


Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie trwania prac oraz o niezastawianie stanowisk postojowych, dróg, chodników i pozostałych miejsc, w których są prowadzone roboty. Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona od dnia 02.10.2023 r.

W załączniku dostępne plansze zastępczej organizacji ruchu na czas robót.


Za utrudnienia przepraszamy!