Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym (...) realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności” w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 18a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: 2023 poz. 571, z późn. zm.), w związku z niespełnieniem wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert przez żadną ze złożonych ofert unieważnia się przedmiotowy konkurs.

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.