Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o odwołaniu otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1–34 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2023 r. 

Pełna treść zarządzenia w tej sprawie znajduje się w załączniku.

Link do publikacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.


Dodatkowych informacji udzielają: