„Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” był to projekt poświęcony trosce o środowisko naturalne i promujący postawy proekologiczne. Został on podzielony na 4 części odpowiadające porom roku i podejmujące różne zagadnienia takie jak:

  1. Lato – oszczędzanie wody oraz ochrona zasobów wodnych;
  2. Jesień – zero waste i kompostowanie odpadów zielonych;
  3. Zima – właściwa segregacji odpadów oraz gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ);
  4. Wiosna – ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności i terenów zielonych.

10 czerwca 2023 roku na Dniach Skawiny rozpoczęliśmy działania związane z naszym projektem. Wszyscy mieszkańcy, a szczególnie nasi najmłodsi uczestnicy, mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących upcyklingu, zero waste, gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), na których mogli „zrobić coś z niczego” na naszym stoisku ekologicznym. Podczas zajęć dzieci dowiadywały się również więcej o oszczędzaniu wody, bioróżnorodności i ochronie przyrody, na przykład poprzez rozwiązywanie kreatywnych kart pracy. Wszyscy aktywni uczestnicy otrzymywali ekogadżety.

Więcej w tym temacie TUTAJ.

Kolejnym etapem projektu „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” było LATO. Tą część poświęciliśmy tematyce związanej z oszczędzaniem wody oraz ochroną zasobów wodnych, którą promowaliśmy za pośrednictwem różnych mediów. 

W lipcu 2023 na antenie Radia Eska Kraków oraz Radia SuperNova zostały wyemitowane dwa spoty dotyczące oszczędzania wody, które powstały w ramach projektu „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie”. Został zrealizowany również film dotyczący oszczędzania wody, który był wyświetlany na ekranach LED na terenie Skawiny. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie nakręcili film dotyczący małej retencji wody, który był dostępny na stronie Gminy Skawina oraz profilu Facebook. Przygotowano również film dotyczący ochrony wód, który był wyświetlany na stronie Gminy Skawina. 

Więcej w tym temacie TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ.

JESIEŃ związana była z tematyką zero waste i kompostowaniem odpadów zielonych. W ramach tej części 16 września 2023r. na terenie Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie przy ul. Gen, Emila Fieldorfa”Nila” odbyła się impreza plenerowa, podczas której mieszkańcy za przyniesione odpady mogli otrzymać krzewy, rośliny oczyszczające powietrze oraz kalendarz dobrych praktyk.

Najmłodsi uczestnicy wzięli udział w warsztatach zero waste oraz mogli skorzystać z gry edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów, a nad przebiegiem tego czuwali edukatorzy. Wszyscy aktywni uczestniczy otrzymywali gadżety ekologiczne. Mieszkańcy naszej Gminy wzięli udział w pokazie kompostowania, dowiedzieli się jak założyć swój kompostownik, pytali również naszego eksperta o rady dotyczące różnych sytuacji związanych z kompostowaniem, co skutkowało ciekawymi, merytorycznymi dyskusjami w tym temacie. Mogli również otrzymać próbkę aktywatora kompostu. Zorganizowany został również konkurs „Pokaż swój kompostownik!” podczas, którego uczestnicy otrzymali drobne gadżety ekologiczne.

Dodatkowo została opracowana ulotka dotycząca idei zero waste oraz samodzielnego zakładania kompostownika, które została dostarczona do mieszkańców Gminy Skawiny bezpośrednio do nieruchomości przez pracowników Miejskiego Zakładu Usługowego Sp. z o.o. w Skawinie.

Więcej w tym temacie TUTAJ.

ZIMA to część, która została poświęcona tematyce związanej z gospodarką odpadami, a w szczególności właściwej segregacji odpadów, gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz zero waste.

W ramach tej części projektu dotarliśmy do naszych najmłodszych mieszkańców poprzez różne działania, takie jak:

  • Przedszkola wzięły udział w spektaklu ekologicznym „Bukiet talentów”, realizowanym przez teatr „Kultureska” oraz spektaklu: „Drzewo życia”, realizowanym przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury;
  • Przedszkola otrzymały książki o tematyce ekologicznej;
  • Pierwszoklasiści z 5 szkół podstawowych wzięli udział w zajęciach z edukatorem dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowa waste oraz otrzymali ekogadżety;
  • Pierwszoklasiści z pozostałych szkół podstawowych otrzymali ekogadżety oraz pakiety materiałów do przeprowadzenia lekcji z nauczycielem dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowa waste;
  • Zorganizowano konkurs na zbiórkę makulatury w szkołach podstawowych.

W spektaklach oraz zajęciach wzięło udział prawie 1000 dzieci!

Więcej w tym temacie TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ.

Ostatnim etapem projektu „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” była WIOSNA. Ta część została poświęcona tematyce związanej z ochroną środowiska ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności i terenów zielonych.

Podczas spacerów uczniowie klas II i III szkół podstawowych poznawali przyrodę, która ich otacza. Dowiedzieli się, że dzikie życie można spotkać nie tylko daleko od miasta, ale że jest ono obecne tuż za progiem ich domu lub szkoły. Uczestnicy spacerów zdobyli wiedzę na temat bioróżnorodności ich otoczenia, poznali podstawowe gatunki drzew i krzewów oraz roślinności zielnej, które mogą spotkać w swojej okolicy. Ponadto dowiedzieli się, jakie gatunki zwierząt zamieszkują aglomeracje miejskie i w jaki sposób nauczyły się żyć blisko ludzi.

W spacerach przyrodniczych wzięło udział prawie 600 dzieci!

Więcej w tym temacie TUTAJ.

Podsumowanie i zakończenie projektu „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” odbyło się 8 czerwca 2024 roku podczas Dni Skawiny. Na naszym stanowisku ekologicznym najmłodsi uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę przez wypełnienie kart pracy związanych ze wszystkimi zagadnieniami poruszonymi w projekcie oraz stworzyć coś z niczego w duchu zero waste i upcyklingu. Wszystkie działania odbyły się pod czujnym okiem edukatorów. Najaktywniejsi uczestnicy otrzymywali ekogadżety.

Więcej w tym temacie TUTAJ.Serdecznie dziękujemy za Wasze zaangażowanie i że byliście z nami!


Projekt „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Źródło: OŚ