Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

-7°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   14.67   3.51   0
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   13.52   16.11
Leśna   13.23   15.54
Edwarda Warchałowskiego   16.94   19.57
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   14.72   18.01
Skawińska   46.9   57.9
Leona Petrażyckiego   12.86   15.57
Leona Petrażyckiego   11.32   13.25
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Rezerwat „Kozie Kąty”

Zdjęcie rezerwatu "Kozie kąty" w gminie Skawina

W północno-zachodniej części Lasu Bronaczowa, w pobliżu przysiółka Rozparka wsi Radziszów, na terenie Nadleśnictwa Myślenice znajduje się leśny rezerwat przyrody o nazwie „Kozie Kąty”. Powierzchnia utworzonego 3 marca 1989 roku rezerwatu wynosi 26,52 ha (została zwiększona 6 grudnia 2022 z pow. 24,21ha (źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, rok 2022, poz. 8365)). Rezerwat ma na celu zachowanie lasu mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem jodły oraz buka w zachodniej części Pogórza Wielickiego, który swym składem gatunkowym przypomina naturalny las pokrywający niegdyś Pogórze Wielickie. 

Teren rezerwatu ma pofałdowaną powierzchnię poprzecinaną głębokimi jarami strumieni. Rezerwat charakteryzuje się wielogatunkowym drzewostanem, budowanym głównie przez buka (Fagus silvatica), jodłę pospolitą (Abies alba), gatunki dębów (Quercus robur i Q.petraea) oraz gatunki typowo grądowe, jak grab (Carpinus betulus), lipa drobnolistna (Tilia cordata) i gatunki klonów (Acer pseudoplatanusA. platanoides). Runo jest bardzo zróżnicowane, w zależności od lokalnych warunków siedliskowych i panującego drzewostanu. Obficie reprezentowane są gatunki ogólnoleśne, gatunki grądów, borów jodłowych i kwaśnych buczyn, ale w miejscach bardziej żyznych występują także gatunki związane z żyznymi buczynami i łęgami. Na większości terenu rośnie grąd, rzadziej kwaśna buczyna, las jodłowy lub buczyna karpacka, a  w miejscach zdegradowanych także sosna. Na terenie rezerwatu stwierdzono obecność kilku rzadkich lub chronionych gatunków, takich jak skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), kopytnik pospolity (Asarium europaeum) i inne.


Położenie rezerwatu przyrody „Kozie Kąty” na terenie Gminy Skawina (źródło mapki: geoserwis.gdos.gov.pl):

Mapka przedstawiająca położenie rezerwatu przyrody „Kozie Kąty” na terenie Gminy Skawina