Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

20°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   14.73   3.28   0.08
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   13.88   18.66
Tyniecka   13.21   17.99
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   15.05   19.53
Skawińska   16.25   20.64
Leona Petrażyckiego   11.64   15.75
Leona Petrażyckiego   10.21   14.67
Wspólna   15.18   19.89
Jagodowa   16.84   22.06
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

prof. Henryk Siewierski

prof. Henryk Siewierski

8 czerwca 2018 r. podczas uroczystej XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie, która odbyła się w sali Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, dokonano uroczystego wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gmina Skawina prof. Henrykowi Siewierskiemu.

Prof. Henryk Siewierski urodził się 10 lutego 1951 roku we Wrocławiu. W roku 1955 wraz z rodzicami zamieszkał w Skawinie, gdzie uczęszczał do szkoły zarówno podstawowej, jak i średniej. W 1969 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 70. - asystent w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W latach 1981-1985 prowadził wykłady z języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Lizbońskim, następnie wyjechał do Brazylii. W 1988 r. został profesorem Uniwersytetu Federalnego w Brasilii. W roku 2011 stworzył w ramach tego uniwersytetu Katedrę Cypriana Norwida, której głównym celem jest propagowanie literatury i kultury polskiej w Brazylii, jak również prowadzenie dialogu i wymiana doświadczeń na gruncie kultury pomiędzy Polską i Brazylią. Zainteresowania naukowe Profesora są związane z badaniami nad teorią literatury, z literaturą porównawczą, literaturą polską i brazylijską oraz współczesną poezją. Prof. Henryk Siewierski jest autorem wielu książek: Spotkanie narodów, Jak dostałem Brazylię w prezencie, Rozmowy z Agostinho da Silva, Historia literatury polskiej, Raj nie do utracenia. Amazońskie silva rerum, Livro do rio máximo do Padre João Daniel, Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie. Jest również autorem tomików poezji: Outra Língua oraz Lago Salgado. Opublikował blisko sto artykułów, esejów, tekstów w specjalistycznych czasopismach literackich i kulturalnych w Brazylii i innych krajach. Jest zasłużonym tłumaczem dzieł pisarzy i poetów polskich na język portugalski. Na stałe mieszka w Brazylii.

Rada Miejska w Skawinie nadała prof. Henrykowi Siewierskiemu tytuł Honorowego Obywatela w uznaniu jego zasług w dziedzinie propagowania literatury i kultury polskiej na świecie oraz podkreślania związków z miastem rodzinnym - Skawiną.