Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

18°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.97   3.52   0.1
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   17.73   24.4
Tyniecka   15.52   21.27
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   17.34   22.64
Skawińska   18.61   24.42
Leona Petrażyckiego   14.04   19.04
Leona Petrażyckiego   12.34   17.89
Wspólna   16.88   22.42
Jagodowa   18.95   24.88
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

śp. Andrzej Tutajewski

Śp. Andrzej Tutajewski

14 listopada 2018 r. podczas uroczystej XLIX zwyczajnej sesja Rady Miejskiej w Skawinie, w Pałacyku „Sokół”, tytuł Honorowego Obywatele Skawiny, pośmiertnie został przyznany Andrzejowi Tutajewskiemu, wieloletniemu prezesowi Podkrakowskiej Izby Gospodarczej.

Śp. Andrzej Tutajewski urodził się w 1948 roku, a w 1972 r. ukończył studia na Politechnice Krakowskiej, kierunku: Mechanika. W roku 1982 ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, również kierunku:  Mechanika.

Od 1993 r. właściciel firmy P.P.U.H. „Andrzej Tutajewski”, od momentu powstania Podkrakowskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Skawinie, czyli roku 2003 piastował stanowisko Prezesa. Był pomysłodawcą  i współzałożycielem Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych (od roku 2013 pełnił funkcję Prezesa).  Działał przede wszystkim na rzecz integracji środowiska biznesu w województwie małopolskim. Pracował na rzecz powiatu - działał jako członek Powiatowej Rady Zatrudnienia od 2004 r. Od 2009 r. był członkiem kapituły honorowej przyznającej tytuły Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego a od roku 2015 był również członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Burmistrzu Miasta i Gminy Skawina. Był członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Odznaczony Złotym Krzyżem Małopolski w 2017 r. Odznaczony Statuetką Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w 2014 r. w kategorii „Osobowość”.
 

Andrzej Tutajewski posiadał wieloletnie doświadczenie w wielu dziedzinach naszego życia gospodarczego i społecznego.  Będąc liderem środowisk gospodarczych dał się wielokrotnie poznać jako osoba o wysokim poziomie kultury osobistej, łącząc w znakomity sposób kompetencje zawodowe z niezmienną pozytywną postawą etyczną. Będąc Prezesem Zarządu PIG, zainicjował i wspomagał działalność niezależnego samorządu gospodarczego na rzecz środowiska lokalnego poprzez m. in. działalność na rzecz osób potrzebujących - zwłaszcza dzieci. Stąd też od wielu lat, Podkrakowska Izba Gospodarcza, poprzez organizację tradycyjnego Balu Charytatywnego wspiera osoby niepełnosprawne i potrzebujące. Nasza gmina dzięki śp. Andrzejowi Tutajewskiemu znajduje się w ścisłym gronie społeczności lokalnych województwa małopolskiego o tak stabilnym i prężnie działającym samorządzie gospodarczym.

 

Rada Miejska w Skawinie nadała pośmiertnie Andrzejowi Tutajewskiemu tytuł Honorowego Obywatela za wieloletni wkład pracy i poświęcenie na rzecz Gminy Skawina oraz organizację działalności samorządu gospodarczego.