Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

19°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   17.73   2.84   0.1
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Śp. ks. Prałat Marian Podgórny

ks. Prałat Marian Podgórny

Ksiądz Kanonik Marian Podgórny urodził się w 1940 roku w Chrząstowicach. Studiował w  Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1973 roku przyjął święcenia kapłańskie z  rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała Karola Wojtyły. Pracował jako wikariusz w parafii Św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach (1973-1974), w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy (1974-1977) i w parafii św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej (1977-1979). W 1979 roku decyzją Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego został skierowany jako wikariusz do parafii Św. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie z misją budowy nowego kościoła na osiedlu Ogrody i stworzenia nowej wspólnoty parafialnej. Ksiądz Podgórny podjął się tego trudnego zadania i osiągnął sukces. 18 grudnia 1981 roku ks. kard. Franciszek Macharski erygował nową parafię p.w. Miłosierdzia Bożego, a ks. Mariana Podgórnego mianował jej proboszczem.

28 listopada br. w wypełnionej po brzegi sali teatralnej kościoła Miłosierdzia Bożego w Skawinie, odbyła się  uroczysta XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie, z okazji nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina Ks. Prałatowi Marianowi Podgórnemu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie Ewa Masłowska rozpoczęła sesję od powitania przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Norbert Rzepisko, proboszcz parafii Św. App. Szymona i Judy Tadeusza ks. Prałat Edward Ćmiel, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Prałat Bogdan Kordula, radni Rady Miejskiej w Skawinie, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, duchowni i siostry zakonne, a także rodzina oraz przyjaciele.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie Ewa Masłowska

Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad krótkie przemówienie - w którym przypomniała zasługi pierwszego proboszcza parafii na Ogrodach - wygłosiła Przewodnicząca Rady Miejskiej. Następnie przyszedł czas na przemówienie Burmistrza p. Norberta Rzepisko, który przeczytał list kard. Kazimierza Nycza, również honorowego obywatela Skawiny. W liście tym kardynał Nycz wspominał lata spędzone w Skawinie, i ogrom pracy jaką ksiądz proboszcz Marian Podgórny włożył w budowanie kościoła i parafii na Ogrodach, nazywając księdza proboszcza „cichym bohaterem zwykłego dnia.”


Następnie przyszedł czas na odczytanie Uchwały 11/147/19 - Rady Miejskiej, dotyczącej nadania honorowego obywatelstwa ks. Marianowi Podgórnemu. Laudację na temat nowego honorowego obywatela miasta wygłosił prof. Czesław Sokołowski, w której przypomniał historię powstania parafii Miłosierdzia Bożego oraz zaangażowanie księdza proboszcza w budowę kościoła materialnego i niematerialnego.


Ksiądz Prałat Marian Podgórny zmarł 1 marca 2021 r. Uroczystości pogrzebowe trwały 4-5 marca 2021 i zakończyły się  Mszą św. pogrzebową w kościele Miłosierdzia Bożego w Skawinie pod przewodnictwem Ks. Kardynała Kazimierza Nycza. Po Mszy św. ok g 12.30 - odbył się przejazd konduktu na cmentarz komunalny w Skawinie - Korabnikach i pochówek w grobowcu parafialnym.

Śp. ks. Prałat Marian Podgórny