Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

11°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.67   3.46   0.24
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   12.97   15.95
Leśna   13.19   16.19
Edwarda Warchałowskiego   15.11   18.18
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   33.1   49.65
Skawińska   18.41   22.86
Leona Petrażyckiego   12.8   15.66
Leona Petrażyckiego   8.12   9.95
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

śp. Włodzimierz GALACIŃSKI

Włodzimierz GALACIŃSKI

Urodzony 3 września 1935 roku, zmarł 29 listopada 2023 r.

Ojciec Teofil Galaciński był pracownikiem Szamotowni, a matka Michalina z domu Pęcak zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci jak większość kobiet w tym czasie. Był trzecim dzieckiem w rodzinie po urodzonych wcześniej siostrach – Wilhelminie i Izabeli.

Szkołę Podstawową i Zawodową ukończył w Skawinie, a po ukończeniu Szkoły Zawodowej podjął pracę w Skawińskich Zakładach Koncentratów Spożywczych. W roku 1954 rozpoczął pracę w uruchomionej w tym roku Hucie Aluminium w Skawinie, w której przepracował 27 lat t.j do chwili zaprzestania produkcji aluminium przez wydział elektrolizy. Początkowo pracował na wydziale elektrolizy, a od roku 1965 jako kontroler w wydziale Kontroli Jakości.

Z polskim Czerwonym Krzyżem związany jest od roku 1954. W roku 1968 po raz pierwszy oddał honorowo krew w punkcie krwiodawstwa przy ulicy Kopernika w Krakowie i od tej chwili związał się na stałe z tym ruchem. Zaangażowany w ideę honorowego krwiodawstwa, wraz z innymi pasjonatami tego ruchu w latach siedemdziesiątych zakłada Klub Honorowych Dawców Krwi przy Hucie Aluminium w Skawinie. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Zarządu Klubu. Od 1985 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Rejonowej Honorowego Krwiodawstwa w Skawinie. W latach 1991 do roku 2001 pełnił funkcję przewodniczącego Małopolskiej Rady Okręgowej Honorowego Krwiodawstwa w Krakowie i członka Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

W całym okresie swojej działalności zorganizował kilkaset akcji pobierania krwi współpracując z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W celu pozyskania nowych dawców krwi utrzymuje ścisły kontakt ze Szkołami Średnimi na terenie Skawiny, ponieważ w młodzieży widzi potencjalnych honorowych dawców krwi. Od roku 1985 wraz z innymi członkami Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa jest organizatorem Konkursu Wiedzy o Historii i działalności Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dla młodzieży Szkół Podstawowych i Licealnych z terenu Gminy Skawina. Aby zapewnić systematyczny pobór krwi planuje akcje pobierania krwi i prowadzi szeroko pojętą promocję honorowego krwiodawstwa na terenie zakładów pracy i na terenie szkół średnich, poprzez rozprowadzanie materiałów informujących o celowości oddawania krwi i prowadzenie pogadanek na temat honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa wśród młodzieży Szkół Średnich.

Za wieloletnie zaangażowanie na rzecz honorowego krwiodawstwa został nagrodzony wieloma wyróżnieniami Polskiego Czerwonego Krzyża i odznaczeniami państwowymi.

Posiada tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi:

 • stopnia trzeciego 1981 r.
 • stopnia drugiego 1984 r.
 • stopnia pierwszego 1987 r.

Posiada Odznakę Honorową Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża:

 • trzeciego st. 1985 r.
 • drugiego st. 1991 r.
 • pierwszego st. 1998 r.

W roku 1998 z okazji  zorganizowanego  trzydziestolecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce otrzymał wysokie Wyróżnienie Honorowe KRYSZTAŁOWE SERCE.

W dowód uznania za wieloletnią działalność został odznaczony:

 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1983 r.
 • Krzyżem Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w 2004 r.
 • 4 czerwca 1991 r. otrzymał tytuł honorowy „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
 • Wyróżniony został również Srebrną Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej i  Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa.
 • 30 grudnia 2008 r. odznaczony Honorowym tytułem „Zasłużony dla Skawiny”.
 • 23 lutego 2022 r. odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Skawiny.