Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

0°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.8   7.26   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Wodociągi i kanalizacja (ZWiK)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Marcin Pyrek

ul. Radziszowska 11
32-050 Skawina
tel. sekretariat 12 276 12 91
tel. centrala 12 276 12 89
faks 12 276 21 65

Zgłaszanie awarii: 12 276 12 89 (całą dobę)
www.zwik.skawina.pl


Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00


Zakres działalności:

  • dostawa wody i odprowadzanie ścieków,
  • przyłącza wod.-kan.,
  • badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody i ścieków,
  • obsługa sieci wod.-kan.

Poniżej znajdą Państwo taryfy określające ceny za jeden m3 wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Skawina i za odprowadzanie jednego m3 ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych oraz stawki opłat abonamentowych na odbiorcę wraz z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 będących w posiadaniu Zakładu.