Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.34   3.93   1.15
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   30.12   41.78
Leśna   27.44   37.5
Edwarda Warchałowskiego   30.72   41.81
Wytrzyszczek   29.69   41.8
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   29.81   41.6
Skawińska   33.26   44.78
Leona Petrażyckiego   30.11   41.66
Leona Petrażyckiego   24.77   32.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Wodociągi i kanalizacja (ZWiK)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Marcin Pyrek

ul. Radziszowska 11
32-050 Skawina
tel. sekretariat 12 276 12 91
tel. centrala 12 276 12 89
faks 12 276 21 65

Zgłaszanie awarii: 12 276 12 89 (całą dobę)
www.zwik.skawina.pl


Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00


Zakres działalności:

  • dostawa wody i odprowadzanie ścieków,
  • przyłącza wod.-kan.,
  • badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody i ścieków,
  • obsługa sieci wod.-kan.

Poniżej znajdą Państwo taryfy określające ceny za jeden m3 wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Skawina i za odprowadzanie jednego m3 ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych oraz stawki opłat abonamentowych na odbiorcę wraz z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 będących w posiadaniu Zakładu.