Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

-3°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Dostateczna

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   34.11   13.74   7.67
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

śp. Zbigniew MORAWSKI

ks. Prałat Marian Podgórny

Zbigniew Morawski, urodzony 10 czerwca 1967 r. w Krakowie, syn Romana i Teresy, sześcioro rodzeństwa. Mąż i ojciec trzech synów. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie.

Społecznik i filantrop, przez całe życie zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną. Był osobą cechującą się wielką dobrocią i serdecznością, a jego ogromna wrażliwość na ludzi chorych, ubogich, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy czyniła z niego osobę wyjątkową i dawała mu siły do działania. Przedsiębiorca z nietuzinkową osobowością, niezwykle wszechstronny, a prywatnie – niesłychanie ciepły, uczynny i zupełnie bezinteresowny. Optymista i altruista: zawsze gotowy do niesienia pomocy, a przede wszystkim umiejący robić to z ogromnym taktem i dyskrecją. Radość z drobnych gestów wsparcia była dla niego jednym z najważniejszych życiowych celów.

Zbigniew Morawski wraz z całą rodziną był zaangażowany w funkcjonowanie (powstałej w 2004 r.) jadłodajni dla ubogich przy Parafii Św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie, która swoją stałą opieką obejmuje obecnie około 150 osób ubogich i samotnych, zapewniając im codzienne posiłki i paczki żywnościowe oraz organizując spotkania świąteczne. Dzięki jego pomysłowi i wytrwałości w 2005 r. powstał w Skawinie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający treningi umiejętności życiowych, społecznych i artystycznych, a także opiekę psychologiczną i socjalną oraz fizjoterapię. Wraz z rodzeństwem, a potem i z kolejnym pokoleniem w rodzinie, był kontynuatorem charytatywnej działalności swojej mamy, Teresy Morawskiej. To właśnie jej dążenia do wdrożenia rozwiązań systemowych doprowadziły 19 listopada 2008 r. do ustanowienia Fundacji „Dar Serca” Skawina, której działalność aktywnie i bezinteresownie wspierał Zbigniew Morawski.

Był również współpomysłodawcą utworzenia powstałego w 2000 r. Parafialnego Klubu Sportowego „Milenium” działającego przy Parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. To z jego inicjatywy powstało boisko z budynkiem sportowym, na którym organizowano zawody sportowe. Co warte podkreślenia, przez długi czas udział w zajęciach klubowych (piłkarskich i siatkarskich) był nieodpłatny, co wyróżniało ofertę klubu na tle innych podmiotów.

Zbigniew Morawski angażował się w działalność Caritasu, był wieloletnim członkiem Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zawsze stawiał dobro innych ponad własne, działał z uśmiechem na twarzy i bezinteresownie, a gdy ktoś pytał, co u niego, zawsze odpowiadał: „samo dobro”. 30 października 2014 r. odebrał odznaczenie państwowe „Za zasługi dla sportu” z rąk ówczesnego ministra sportu Andrzeja Biernata. 20 października 2021 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Skawinie został mu pośmiertnie nadany tytuł Honorowego Obywatela Gminy Skawina.

Zbigniew Morawski zmarł nagle 8 września 2020 r. w wieku zaledwie 53 lat, pozostawiając po sobie niewypowiedzianą pustkę, żal i tęsknotę.