Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

4°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   20.17   1.22   0.41
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   7.46   8.27
Leśna   5.31   5.98
Edwarda Warchałowskiego   12.06   12.86
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Pomoc społeczna (CUS)

Dyrektor: Joanna RUDEK


ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./faks 12 276 21 37
e-mail: mgops@skawina.net


Godziny pracy: 

  • poniedziałek             8.00 - 17.00
  • wtorek-czwartek       7.30 - 15.30
  • piątek                       7.30 - 14.30


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie z dniem 1 stycznia 2023 r.,  przekształca się Centrum Usług Społecznych w Skawinie.

O zmianie informuje UCHWAŁA NR XLVIII/673/22 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Skawinie poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie

Centrum Usług Społecznych (CUS) będzie realizowało dotychczasowe obowiązki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wciąż będą tutaj przyjmowane wnioski o świadczenia i dodatki. CUS będzie także wciąż zajmował się ich wypłatami. Będzie można w jednym miejscu uzyskać informacje na temat oferty gminy w zakresie usług społecznych oraz złożyć wnioski o różne rodzaje świadczeń, co stanowić będzie na pewno duże ułatwienie dla mieszkańców.

Co się zmieni?

Centrum Usług Społecznych będzie przestrzenią wzajemnego wsparcia realizowanego poprzez usługi społeczne rozumiane jako działania o charakterze niematerialnym dedykowane osobom, rodzinom i społecznościom lokalnym.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Centrum Wspierania Rodziny zostaną włączone do Centrum Usług Społecznych. Dzięki temu działalność z zakresu usług społecznych, profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom będzie podlegała jednej instytucji. Dzięki temu unikniemy dublowania się podobnych inicjatyw prowadzonych przez kilka instytucji. Pozwoli to zredukować koszty ponoszone na rzecz realizowania polityki społecznej przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości usług.

Centrum Usług Społecznych będzie jedynym miejscem koncentrującym całą politykę socjalną, społeczną i rodzinną. Wszystkie informacje na temat dostępnych usług będą skupione w jednym miejscu. CUS będzie zajmowało się także polityką mieszkaniową Gminy Skawina, promocją i ochroną zdrowia, profilaktyką oraz rozwiązywaniem problemów uzależnień.

Aktywizacja mieszkańców i organizacji pozarządowych. Centrum Usług Społecznych w Skawinie pozwoli wykorzystać potencjał, zasoby i doświadczenie dotychczas funkcjonującego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie w połączeniu z zasobami i potencjałem lokalnych organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społeczności lokalnej.