Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.34   3.93   1.15
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   30.12   41.78
Leśna   27.44   37.5
Edwarda Warchałowskiego   30.72   41.81
Wytrzyszczek   29.69   41.8
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   29.81   41.6
Skawińska   33.26   44.78
Leona Petrażyckiego   30.11   41.66
Leona Petrażyckiego   24.77   32.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Muzeum Regionalne

Muzeum regionalne w Skawinie. Instytucja Kultury Gminy Skawina

  dyrektor: Czesław Gąsiorowski
  ul. A. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina
  www.muzeum-skawina.pl
  e-mail: muzeum@muzeum-skawina.pl
  tel.: 12 256 05 72, + 48 535 605 700

  Czynne:
  Poniedziałek - Piątek, godz.: 8.00-16.00

Misja Muzeum

Muzeum Regionalne w Skawinie jest instytucją propagującą historię i zabytki kultury ludowej rejonu Skawiny. Zbiory muzealne upowszechnią znajomość historii miasta, jego zabytków, zwyczajów, obrzędów wśród mieszkańców gminy i poza nią. Są istotnym mechanizmem integrującym różne pokolenia mieszkańców gminy, jak i Skawinian mieszkających w różnych obszarach Polski i świata.


Wizja Muzeum

Podstawą funkcjonowania Muzeum jest ochrona zbiorów muzealnych i archiwaliów zebranych w ramach stałej wystawy „Historyczne dzieje Skawiny” Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz dalsze ich powiększanie, w celu gromadzenia zabytków kultury, sztuki ludowej i regionalnej Skawiny i okolic. Szczególną formą działalności Muzeum jest szeroki zakres udostępniania zbiorów muzealnych, działalność wystawiennicza, wydawnicza oraz działalność dydaktyczna prowadzona w środowisku lokalnym, szczególnie edukacyjnym.

Więcej informacji: www.muzeum-skawina.pl.