Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.99   11.43   0.11
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Miejski Zakład Usługowy (MZU)Prezes: Tomasz PAPIEŻ
ul. Piłsudskiego 25
32-050 Skawina
tel. 12 276 58 33
www.mzu.skawina.com.pl


Godziny pracy:

BIURA:
poniedziałek 7.00-17.00,
wtorek-piątek 7.00-15.00


Zakres działalności:

Podstawowy zakres usług stanowią usługi komunalne, stanowiące zadania własne Gminy. Usługi te świadczone są na podstawie porozumienia o współpracy z dnia 14 października 1997 roku zawartego pomiędzy MZU Sp. z o.o. a Gminą na czas nieokreślony i dotyczą działalności z zakresu letniego i zimowego oczyszczania dróg, selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz wywozu odpadów komunalnych.


Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są usługi z zakresu użyteczności publicznej, a w szczególności:

  • wywóz nieczystości stałych
  • letnie i zimowe oczyszczanie dróg
  • kompleksowa obsługa placu targowego