Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.34   3.93   1.15
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   30.12   41.78
Leśna   27.44   37.5
Edwarda Warchałowskiego   30.72   41.81
Wytrzyszczek   29.69   41.8
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   29.81   41.6
Skawińska   33.26   44.78
Leona Petrażyckiego   30.11   41.66
Leona Petrażyckiego   24.77   32.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Miejski Zakład Usługowy (MZU)Prezes: Tomasz PAPIEŻ
ul. Piłsudskiego 25
32-050 Skawina
tel. 12 276 58 33
www.mzu.skawina.com.pl


Godziny pracy:

BIURA:
poniedziałek 7.00-17.00,
wtorek-piątek 7.00-15.00


Zakres działalności:

Podstawowy zakres usług stanowią usługi komunalne, stanowiące zadania własne Gminy. Usługi te świadczone są na podstawie porozumienia o współpracy z dnia 14 października 1997 roku zawartego pomiędzy MZU Sp. z o.o. a Gminą na czas nieokreślony i dotyczą działalności z zakresu letniego i zimowego oczyszczania dróg, selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz wywozu odpadów komunalnych.


Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są usługi z zakresu użyteczności publicznej, a w szczególności:

  • wywóz nieczystości stałych
  • letnie i zimowe oczyszczanie dróg
  • kompleksowa obsługa placu targowego