Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   42.1   2.98   0.64
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   12.52   16.47
Edwarda Warchałowskiego   23.65   33.01
Wytrzyszczek   14.81   19
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.96   33.33
Skawińska   25.96   36.23
Leona Petrażyckiego   12.76   16.67
Leona Petrażyckiego   10.71   13.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Biblioteka Pedagogiczna

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

dyrektor: Krystyna Droździewicz
ul. Adama Mickiewicza 26, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 26 10
www.bibpedskawina.pl

Dyrektor e-mail: bibped@bibpedskawina.pl
Wypożyczalnia: bibped@gmail.com

Godziny otwarcia:

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 15:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 15:00

Piątek

8:00 - 15:00

Sobota - nieczynne

Niedziela - nieczynne


Biblioteka Pedagogiczna wszystkim zainteresowanym oferuje:

 • katalog on-line dostępny 24 godziny na dobę;
 • przeszło 22 tysiące książek naukowych;
 • beletrystykę dla dorosłych, literaturę dziecięcą i młodzieżową (w tym lektury szkolne, literatura do konkursów przedmiotowych);
 • ponad 50 tytułów czasopism m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki różnych przedmiotów, bibliotekarstwa, biblioterapii;
 • zestawienia tematyczne dotyczące ponad 150 zagadnień.

Biblioteka ze szczególną ofertą wychodzi do bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców i rodziców.


Oferta dla nauczycieli bibliotekarzy:

 • spotkania Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych (nieprzerwanie od 2004 r.);
 • kursy i warsztaty biblio- i bajkoterapeutyczne;
 • konsultacje metodyczne w zakresie bibliotekarstwa;
 • przekazywanie bibliotekom szkolnym druków zbędnych;
 • wypożyczanie bibliotekom szkolnym opracowanych materiałów na wystawy tematyczne;
 • współpraca z bibliotekarzami szkolnymi w zakresie propagowania czytelnictwa w szkołach (m.in. pedagogizacja rodziców, wspólne imprezy biblioteczne, współpraca w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa).

Oferta dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców:

 • konferencje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy z zakresu biblioterapii, bajkoterapii, bibliotekarstwa;
 • kursy i warsztaty dla nauczycieli i studentów z zakresu biblioterapii, bajkoterapii, pedagogiki zabawy, integracji, komunikacji interpersonalnej, pracy z uczniem niepełnosprawnym;
 • teksty bajko- i biblioterapeutyczne (cztery zbiorki wydane drukiem, jeden audiobook) do pobrania w zakładce Centrum Literatury Terapeutycznej;
 • scenariusze zajęć wychowawczych, scenariusze i programy zajęć biblioterapeutycznych;
 • promocje wydawnictw biblioteki na warsztatach, spotkaniach metodycznych;
 • spotkania autorskie w ramach Skawińskiego Salonu Literackiego;
 • wystawy tematyczne, prezentujące literaturę metodyczną, pedagogiczną, psychologiczną.


Oferta dla przedszkoli i szkół podstawowych:

 • warsztaty bajkoterapeutyczne i biblioterapeutyczne w przedszkolach i szkołach gminy, uwzględniające priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • gminne konkursy czytelnicze i plastyczne;
 • wycieczki przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym do biblioteki;
 • czytanie książek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom prowadzone w zainteresowanych przedszkolach.


Oferta dla rodziców:

 • warsztaty biblioterapeutyczne, pomocne rodzicom ustrzec dzieci przed uzależnieniami organizowane w CWR;
 • prezentacje i wykłady poświęcone roli bajek terapeutycznych w wychowaniu dzieci;
 • konsultacje, pomocne w doborze lektur dla dzieci;
 • konferencje metodyczne dla rodziców, z udziałem pedagogów, psychologów, przybliżające problemy wychowawcze.


Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 • zbiory tekstów profilaktycznych wydawane z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie;
 • konferencje z zakresu arte- i biblioterapii organizowane z Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • dyżury doradcy zawodowego organizowane w lokalu Biblioteki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie;
 • projekty adresowane do osób niepełnosprawnych i seniorów realizowane we współpracy ze Skawińskim Centrum Wolontariatu, Towarzystwem Przyjaciół Skawiny i Środowiskowym Domem Samopomocy;
 • spektakle słowno-muzyczne aktywizujące seniorów organizowane we współpracy ze Skawińskim Stowarzyszeniem Klubu Seniora „Seniorek”;
 • warsztaty dla nauczycieli organizowane we współpracy z Wydawnictwem ZNAK, EPIDEIXIS, Media Rodzina;
 • praktyki zawodowe dla studentów kierunków bibliotekoznawstwa, nauk o informacji.


Teksty bajek profilaktycznych do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ.